top of page

                           Reisvoorwaarden


Jouw Afrika Reis is geregistreerd bij de KVK (66627664) onder de naam Tessa Goes Global en hanteert de volgende reisvoorwaarden:

Lidmaatschap VvKR

Op alle overeenkomsten zijn de voorwaarden van de VVKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties) van toepassing.

 

Lidmaatschap VZR-Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Tessa Goes Global/Jouw Afrika Reis gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Bij geschillen kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.
 

Informatie op de website (en andere uitingen)

De prijzen op de website staan vermeld in euro (tenzij anders staat aangegeven). Indien de koers verandert*, behouden wij het recht om de prijzen aan te passen en u tot uiterlijk 6 weken voor vertrek een aangepaste factuur te sturen. Tessa Goes Global/Jouw Afrika Reis behoudt het recht deze kosten aan u door te berekenen.

Alle informatie en prijzen op deze site, in onze advertenties en in alle andere uitingen zijn met de grootste zorg samengesteld. Onjuiste informatie kan echter toch voorkomen. Tessa Goes Global, als ook de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Alle vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 

De reizen van Tessa Goes Global/Jouw Afrika Reis zijn persoonlijk; de prijzen op de website kunnen in een enkel geval afwijken. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd bij het boekingsproces. Wij boeken geen vluchten. Hier kunnen wij u uiteraard wel bij adviseren en begeleiden. 

Boekingsproces

De boeking komt tot stand na aanvaarding door de reiziger (dit kan zowel telefonisch als per email) van het door ons voorgestelde aanbod. Nadat u heeft ingestemd om de reis bij ons te boeken ontvangt u een online boekingsformulier toegestuurd. Dit formulier dient u te ondertekenen. Nadat wij het ondertekende boekingsformulier hebben ontvangen, ontvangt u een online bevestiging. Als u het boekingsformulier heeft ondertekend, bent u aan de boeking verbonden.

U bent niet verplicht een kopie van uw paspoort op te sturen. U heeft het recht om alleen de benodigde gegevens aan ons te verschaffen. Echter bij het foutief of onduidelijk doorgeven van uw paspoortgegevens zijn alle extra bijkomende kosten voor eigen rekening. (Bijvoorbeeld: het ticket is al geprint, maar u heeft aan ons een roepnaam doorgegeven in plaats van een paspoortnaam. De naam op het ticket dient dan tegen extra kosten aangepast te worden.)

Hoofdboeker
Wanneer u met meerdere personen tegelijkertijd een reis boekt, dan fungeert het adres van de hoofdboeker als correspondentieadres, deze ontvangt tevens de boekingsbevestiging en factuur. De hoofdboeker is aansprakelijk voor de algehele betaling,  alsmede voor het verstrekken van de reisinformatie aan de medereizigers.

 

Betaling van de reis

Vijfentwintig procent van de reissom + eventuele kosten voor een annuleringsverzekering dienen bij boeking aanbetaald te worden. De volledige reissom dient uiterlijk dertig dagen voor vertrek overgemaakt te zijn. Indien u een reis heeft geboekt met afwijkende voorwaarden, dan is het mogelijk dat u de volledige reissom direct dient te voldoen.

Uw reisbescheiden worden circa 14 dagen voor aanvang van de reis toegezonden.

Wijzigingen

Voor wijzigingen na boeking geldt dat wij u per persoon € 17,50 administratiekosten + eventuele meerkosten voortkomend uit de wijziging doorberekenen.

Annuleringsvoorwaarden

Tessa Goes Global/Jouw Afrika Reis hanteert de VvKR-reisvoorwaarden. De aanbetaling bedraagt 25% van de totale reissom + eventuele kosten voor een annuleringsverzekering. Wanneer van dit percentage wordt afgeweken, wordt u hierover ingelicht. Voor boekingen vanaf 1 januari 2019 gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Indien u een reis heeft geboekt bij Tessa Goes Global/Jouw Afrika Reis zijn bij opzegging door de reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

- Annuleren t/m 56 dagen vóór de dag van vertrek:  25% van de van de totale reissom

- Annuleren vanaf 55 dagen t/m 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de van de totale reissom

- Annuleren vanaf 21 dagen t/m 14 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de van de totale reissom

- Annulering vanaf 14 dagen voor vertrek de volledige reissom

Indien reis- en/of annuleringsvoorwaarden afwijken van de hierboven genoemde standaard voorwaarden, wordt dit vermeld bij de betreffende reis.


Bij het huren van enkel een auto zijn de volgende voorwaarden actief:

- Annuleren t/m 60 dagen vóór de dag van vertrek:  25% van de van de totale reissom

- Annuleren vanaf 60 dagen t/m 30dagen vóór de dag van vertrek: 55% van de van de totale reissom

- Annulering vanaf 30 dagen voor vertrek de volledige reissom.

Verzekeringen

Wij adviseren u altijd een reis - en annuleringsverzekering af te sluiten (dient binnen 6 dagen na factuurdatum te worden afgesloten). Deze verzekeringen sluiten wij graag voor u af. Onze verzekeringsagent Allianz Global Assistance biedt hiertoe verschillende mogelijkheden. Zorg ervoor dat u ook bij activiteiten goed verzekerd bent. Informeer naar de mogelijkheden bij uw boeking.

Geen doorgang programma

Alhoewel het zelden voorkomt, kan het gebeuren dat een deel van een programma geen doorgang kan vinden. Wij zullen alles in het werk stellen om samen met u op zoek te gaan naar een juiste oplossing, maar kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld.

Reisdocumenten

U bent als reiziger zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten. Daarbij dient u uzelf te laten informeren van de meest actuele eisen ten aanzien van uw reisdocumenten.

U moet in het bezit zijn van een geldig retourticket en over voldoende financiële middelen beschikken om uzelf en uw medereizigers gedurende uw verblijf te kunnen onderhouden. Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dan dient u mogelijk aan afwijkende voorwaarden te voldoen. Wij adviseren u dit bij de betreffende ambassade na te vragen.


* Prijswijziging
Hoewel het zelden voorkomt, kan Tessa Goes Global/Jouw Afrika Reis tot zes weken vóór aanvang van de reis de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in:
– kosten van brandstof of andere energiebronnen, of;
– belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden, of;
– wijzigingen in wisselkoersen*

*Als 1 euro minder dan R17,- waard is
*Als 1 euro minder dan $1,- waard is

Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de reiziger de overeenkomst beëindigen en krijgt de reiziger de betaalde reissom terug.

Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de reiziger een overeenkomstig recht op prijsverlaging. Op het bedrag wat de reiziger toekomt, wordt 30 euro administratiekosten ingehouden.

bottom of page